fejm.ba

Vijesti

Zbog izlijevanja rijeka u Tuzlanskom kantonu nastala veća materijalna šteta

Vodostaj na brani HA Modrac u Tuzlanskom kantonu danas u 11 sati iznosio je 198,89 m.n.m, dok je tačka preljeva 200 m.n.m. U odnosu na mjerenje jutros u 7 sati, nivo jezera je viši za 7 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 74,60 m3/s.

Nivo rijeke Spreče na mjernom mjestu Kranovac u 7 sati, iznosio je 323,80 cm i u porastu je, a redovne mjere od poplava se proglašavaju kada je vodostaj 300 cm. Rijeka Spreča se izlila iz svoga korita na dijelu od Miričine do Stjepan Polja i poplavila oko 20 ha poljoprivrednog zemljišta.

Na području grada Srebrenika došlo je do izlijevanja rijeke Tinje u naselju Špionica gdje je poplavljeno 20 stambenih objekata i oko 400 dunuma poljoprivrednog zemljišta. U naselju Gornji Srebrenik poplavljena su dva stambena objekta i pojavila se dva nova klizišta koji ugrožavaju stambene objekte. U naselju Potpeć „Blagići“ površinske vode poplavile su dvije stambena objekta, a u naslju Lisovići poplavljeno je više stambenih objekata i pričinjena je veća šteta na poljoprivrednim usjevima.

U naselju Zahirovići aktiviralo se novo klizište koje je napravilo prekid puta Kurtići-Zahirovići. U naslju Crveno Brdo došlo je do aktiviranja novog klizišta na putu Jasenica-Memići u dižini od 20 metara, dok je u mjestu Tinja staro selo, potok koji je nadošao uništio most koji spaja Tinju sa Starim Selom.

Na području općine Kladanj došlo je do izlijevanja svih vodotoka (Drinjača, Suha, Gostelja i bujičnih potoka). Poplavljeno je oko 40 stambenih objekata. Na magistralnom putu M-18 u Stuparima saobraćaj se odvija otežano.

Na području Grada Živinica Rijeka Spreča i bujični potoci ugrožavaju stambene objekte u naseljima: Ciljuge, Đurđevik, Golubinjak, Višća, Barice, Suha. Pripadnici civilne zaštite su na terenu.

Stanje na prostoru općine Čelić u posljednja 24 sata izazvano kišnim padavinama se usložnjava. Vodostaji rijeke Šibošnice i Gnjice je u porastu i prijeti brzom izlivanju. Lokalne rječice i potoci su se izlili iz svojih korita i plave lokalne puteve što otežava normalno odvijanje saobraćaja te je evidentno da se na velikom broju lokalnih ali i regionalnih putnih pravaca saobraćaj odvija jednom trakom uz veliki oprez učesnika u saobraćaju, saopćeno je iz Federalne uprave civilne zaštite.


BH Telecom
Na vrh