fejm.ba

Vijesti

Zabranjen uvoz 480 dječijih lutki, čije je uništenje naređeno

Sanitarna granična inspekcija Federalne uprave za inspekcijske poslove na Carinskoj ispostavi (FUZIP CI) Halilovići je 11.decembra ove godine tokom redovnog pregleda pri uvozu naložila laboratorijsku analizu pošiljke dječijih lutki porijeklom iz Kine.

Prema nalazima hemijske analize od 16.decembra utvrđeno je da ispitani uzorak, zbog povećanog sadržaja di(2-etiheksil) ftalata (DEHP), ne odgovara odredbama Odluke o ograničavanju stavljanja na tržište igračaka i proizvoda za djecu koji sadrže ftalate.

Takva roba ne ispunjava parametre kvalitete i sigurnosti za opću upotrebu propisane Zakonom o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i predmeta opšte upotrebe.

Shodno navedenom, uvoz zdravstveno neispravne pošiljke u količini od 480 dječijih lutki je zabranjen, te je naređeno njeno uništenje, saopćeno je iz FUZIP-a.


BH Telecom
Na vrh