fejm.ba

Ekonomija

Vlada TK:Tokom 2019. okončana realizacija javnih projekata u vrijednosti od 12 miliona KM

FOTO:FEJM

Prema informacijama dobivenim u kontaktima sa predstavnicima ministarstava, gradova/općina, i javnih ustanova te podacima dostavljenim u IP obrascima o realizaciji projekata u 2019. godini završeno je 11 projekta čija je ukupna vrijednost 12.054.962,00 KM, navodi se u Izvještaju o implementaciji Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona u 2019.godini kojeg je danas usvojila Vlada Tuzlanskog kantona. Izvještaj o implementaciji Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona za 2019. godinu sadrži podatke o 42 projekata u implementaciji čija je ukupna planirana vrijednost 227.420.701,00 KM, od čega se 190.008.162,00 KM odnosi na domaće izvore finansiranja, a 37.412.540,00 KM na ino sredstava. U toku 2019. godine je za implementaciju projekata utrošeno ukupno 7.218.798,00 KM, od čega je 5.817.219,00 KM iz domaćih izvora, a 1.401.579,00 KM iz ino izvora.

Vlada je danas usvojila i Izvještaj o radu Komisije za izradu programa javnih investicija Tuzlanskog kantona za period septembar 2019. – februar 2020.godine.


BH Telecom
Na vrh