fejm.ba

Ekonomija

Vlada TK:11,1 miliona KM za zaštitu okolice i mjere energijske efikasnosti

Vlada  TK je dala saglasnost na Program raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2020. godinu. Za podršku realizaciji projekata, koji za cilj imaju poboljšanje stanja i zaštitu okoline, Budžetom Tuzlanskog kantona za 2020. godinu je planirano ukupno 11,1 miliona KM. Od ovog iznosa za podršku u realizaciji projekata općina i gradova u Tuzlanskom kantonu je planirano 3.554.815,50 KM. Po prvi put su planirani grantovi pojedincima za obnovljive izvore energije i to za zamjenu postojećih kotlova na ugalj kotlovima na pelet u cilju smanjenja zagađenja zraka. Za ovu namjenu planirano je 500.000 KM. Neprofitnim organizacijama, za saradnju sa međunarodnim organizacijama na projektima primjene mjera energijske učinkovitosti na javnim objektima, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 530.000,00 KM. Javnim preduzećima, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 300.000,00 KM, najvećim dijelom za javna preduzeća po Javnom pozivu, a manjim dijelom regionalnu deponiju u Živinicama za participiranje u izgradnji ograde, protivpožarnog pojasa i kapije. Također, kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 300.000,00 KM, a dodjela će se vršiti po javnom pozivu.


BH Telecom
Na vrh