fejm.ba

TK

Vlada TK: Utvrđen prijedlog Zakona o pečatu

Vlada TK donijela je  Prijedlog Zakona o pečatu Tuzlanskog kantona. Ovim Zakonom utvrđuju se organi koji imaju pravo na pečat Tuzlanskog kantona, oblik i sadržaj pečata, izradu, upotrebu i čuvanje pečata, te druga pitanja vezana za pečat Kantona. Budući da je došlo do brojnih suštinskih ali i terminoloških promjena, potrebno je pripremiti novi Zakon o pečatu Tuzlanskog kantona kojim će se u cjelosti aktualizirati sva pitanja u navedenoj oblasti


BH Telecom
Na vrh