fejm.ba

TK

Vlada TK: Smanjenje poreza za hibridna i električna vozila emisija

Vlada TK utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon. Ovim izmjenama Vlada predlaže da se za hibridna putnička i teretna motorna vozila porez na imovinu utvrdi u iznosu 50% od iznosa utvrđenog za vozila na dizel i benzinski pogon, a da se putnička i teretna motorna vozila na električni pogon oslobode plaćanja poreza na imovinu. Sve ovo jedan je od oblika poticaja za čišći okoliš i smanjenje zagađenja. Predlaganjem ovog zakona, Tuzlanski kanton nastoji prepoznati interes za poticanje korištenja električnih vozila. Pozitivan efekat korištenja električnih vozila je naravno smanjenje emisija ugljendioksida ali još važnije je smanjenje lokalnog zagađenja zraka.

Nažalost, već u startu, pri nabavci električnih automobila, bh. vozači ne mogu računati na subvencije. Ovaj Zakon jedan je od prvih oblika poticaja ove vrste u našoj državi, dok  Ministarstvo komunikacija i prometa BiH pokušava pronaći adekvatan način finansiranja olakšica nabavke ekološki prihvatljivijih vozila kako bi uhvatili korak za svijetom.


BH Telecom
Na vrh