fejm.ba

Ekonomija

Vlada TK: Realizacija zbrinjavanja uposlenika koji su stekli uslov za penzionisanje

Vlada Tuzlanskog kantona je  odobrila 82.039,63 KM za socijalno zbrinjavanje – uplatu obračunatih, a neuplaćenih doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje, za zdravstveno osiguranje i doprinosa za nezaposlene, zaposlenika koji su stekli uslov za penzionisanje, a ostali su bez radnog angažmana u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom, u cilju realizacije „Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla“ Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Ovim će biti zbrinuto ukupno 69 radnika i  to: 17 radnika TTU d.d. Tuzla u stečaju,  36 radnika Fabrike obuće Aida d.d. Tuzla u stečaju, 15 radnika „Fortuna” d.d. Gračanica u stečaju i jedan radnik Bosnia Valves d.d. Tuzla u stečaju. Imajući u vidu navedeno Vlada je danas donijela Odluku  o davanju naloga za prijenos spomenutih sredstava sa namjenskog depozita Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine.


BH Telecom
Na vrh