fejm.ba

TK

Vlada TK: Preventivne aktivnosti u vezi sa korona virusom

S ciljem preventivnog djelovanja u vezi sa korona virusom (COVID-19), a u vezi sa Naredbom Kriznog štaba Federacije BiH, te nakon analize stanja na području Tuzlanskog kantona i u okruženju Vlada je, na današnjoj vanrednoj sjednici donijela Zaključak kojim se podržava odluka Ministarstva obrazovanja i nauke da obustavi nastavu u svim odgojno-obrazovnim ustanovama u Tuzlanskom kantonu u periodu od 12.03.2020.godine do 25.03.2020. godine.

Ministarstvo obrazovanja i nauke je zaduženo da u saradnji sa direktorima svih obrazovnih ustanova na području Tuzlanskog kantona, kao i Zavodom za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona i nadležnim higijensko-epidemiološkim službama pred početak nastave u tim ustanovama odgojno-obrazovnim ustanovama na području Tuzlanskog kantona organiziraju i provedu dezinfekciju prostorija u tim ustanovama.

Kantonalna direkcija robnih rezervi je zadužena da izvrši nabavku dezinfekcionih sredstava za dezinfekciju prostorija svih organa državne službe i drugih javnih ustanova čiji je osnivač Tuzlanski kanton, a po prethodno dostavljenoj specifikaciji potrebnih količina dezinfekcionih sredstava.

Organizatorima skupova i manifestacija koje pretpostavljaju okupljanje većeg broja ljudi da je, u cilju preventivne zaštite stanovništva i sprečavanja širenja korona virusa, preporučeno da sagledaju mogućnosti odgađanja svih planiranih aktivnosti u tom smislu, ili eventualno ograničavanja tih skupova i manifestacija na relativno manji broj osoba u odnosu na ono što je planirano i uobičajeno.

Građanima na području Tuzlanskog kantona koji se, po osnovu preduzetih mjera i aktivnosti nadležnih organa i ovlaštenih pojedinaca, nalaze u kućnoj izolaciji i pod zdravstvenim nadzorom, se nalaže da poštuju propisane preventivne mjere, na što ih obavezuju i zakonske odredbe U slučaju potrebe biti će poduzete i represivne mjere, a sve u interesu građana Tuzlanskog kantona (novčana kazna ili kazna zatvora do 1 godine dana).

Nalaže se građanima koji putuju i dolaze na područje Tuzlanskog kantona da, u cilju svoje zdravstvene zaštite i zaštite zdravlja drugog stanovništva, poštuju propisane mjere prevencije i kontrole i javljanja nadležnim organima i institucijama radi potrebnih provjera. U u slučaju pojavljivanja simptoma korona virusa upućuju se na dalje postupanje prema nalozima i uputama nadležnih službi.

Od gradova i općina na području Tuzlanskog kantona se traži da poduzmu neophodne aktivnosti i mjere kako bi se u ustanovama i preduzećima iz nadležnosti gradova, odnosno općina provele potrebne mjere na zaštiti stanovništva.

Imajući u vidu sve navedeno, Vlada je danas odobrila 94.000,00 KM Kantonalnoj direkciji robnih rezervi, na ime nabavke dezinfekcionih sredstava koja će se koristiti za dezinfekciju svih javnih institucija i ustanova kojima je osnivač Tuzlanski kanton.

Također, Vlada je odobrila 108.000,00 KM Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski klinički centar Tuzla, u svrhu nabavke nedostajućih respiratora, kao i 18.000,00 KM Javnom preduzeću Međunarodni aerodrom Tuzla, u svrhu angažovanja odgovarajućeg broja sanitarnih inženjera za obavljanje neophodnih radnji i sanitarno-epidemioloških pregleda putnika koji putuju preko ovog aerodroma.

 


BH Telecom
Na vrh