fejm.ba

TK

Vlada TK: Pravna podloga za donošenje odluka u vezi završenja školske godine

Na današnjoj sjednici Vlada  TK je utvrdila dopune Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakona o dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju. Razlozi za dopune zakona sadržani su u potrebi stvaranja odgovarajuće pravne podloge za uređivanje segmenata ostvarenja godišnjeg fonda nastavnih časova planiranih nastavnim planom i programom, maturskih i završnih ispita, odnosno eksterne mature, te eventualnog odgađanja, neodržavanja ili drugačije organizacije istih, uslijed proglašenog stanja prirodne ili druge nesreće ili proglašenog vanrednog stanja.

Shodno dopunama zakona, predviđeno je da ukoliko je za vrijeme proglašenog stanja prirodne ili druge nesreće ili za vrijeme proglašenog vanrednog stanja, tokom nastavne godine došlo do prekida redovnog rada i funkcionisanja škole, ministar može donijeti odluku o odgađanju, neodržavanju ili drugačijoj organizaciji eksterne mature. Ukoliko ministar donese odluku o odgađanju, neodržavanju ili drugačijoj organizaciji eksterne mature u osnovnim ili srednjim školama sa područja Kantona, tom odlukom, u pogledu eksterne mature, uređuje se i način zaštite interesa učenika prilikom nastavka srednjoškolskog obrazovanja i upisa u prvi razred srednje škole, odnosno prilikom eventualnog nastavka visokoškolskog obrazovanja i upisa u prvu godinu prvog ciklusa studija.


BH Telecom
Na vrh