fejm.ba

Vijesti

Vlada TK omogućila zapošljavanje defektologa u srednjim školama

Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila tekst Aneksa Sporazuma o međusobnoj saradnji u realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju u redovnoj nastavi u Federaciji BiH.

Time se omogućava zapošljavanje 12 defektologa različitog profila u 12 redovnih srednjih škola na 40 posto radnog vremena u periodu 1. oktobra do 31. decembra, te od 1. februara do 31. maja 2020.godine, a u cilju podrške učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama u redovnim srednjim školama.

Za realizaciju ovog programa bit će potrebno osigurati sredstva u iznosu od 65.814 KM. Od ovog iznosa Federalni zavod za zapošljavanje će, putem Službe za zapošljavanje TK, uplatiti 50.400 KM, a nedostajuća sredstva za realizaciju Programa finansirat će se iz kantonalnog budžeta u iznosu od 15.414 KM, odnosno u 2019.g. 6.606 KM, a u 2020. godini 8.808 KM.

Budući da je došlo do smanjenja poljoprivredne proizvodnje, posebno u oblasti voćarstva, kao i izvoza voća, Vlada je povećala iznos novčane podrške za ovu godinu po jedinici mjere za proizvodnju voća, sa 0,07 KM/kg na 0,10 KM/kg.

Povećan je i iznos novčane podrške za otkup voća sa 20 KM/ t na 30 KM/t, čime je povećan i ukupan iznos planirane novčane podrške.

Povećan je i iznos novčane podrške za otkup voća za daljnju prodaju i izvoz sa dosadašnjih 20 KM/t na 30 KM/t. Kod novčane podrške za podizanje nasada krošnjastog voća, pored nasada jabuke, kruške i šljive, dodan je i nasad višnje, s obzirom da se veliki broj poljoprivrednih proizvođača odlučuje za podizanje nasada višnje.

Vlada TK Islamskoj zajednici-Muftijstvo Tuzlansko odobrila je 80.000 KM, Katoličkoj crkvi za Franjevački samostan „Sv. Petra i Pavla“ Tuzla i za župe na području TK i za Srpsku pravoslavnu crkvu-Crkvena Opština Tuzla odobreno je po 50.000 KM.

Prihvatanjem informacije Vlade Federacije BiH poduzimaju se aktivnosti s ciljem osiguranja uslova za nesmetano održavanje desete vanredne sjednice Skupštine privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići, koja će se održati 21. oktobra u Banovićima.

Zaduženi su Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije TK da poduzmu sve radnje kako bi se omogućio nesmetan rad i održavanje navedene sjednice uključujući i angažman policijskih službenika, kojim će se osigurati da na sjednici prisustvuju samo ovlaštene osobe, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, saopćeno je iz Vlade TK.


BH Telecom
Na vrh