fejm.ba

Vijesti

VIDEO: U Tuzli danas počinje topla proba sistema daljinskog grijanja

Gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović i predsjedavajuća Gradskog vijeća, Nataša Perić, održali su danas, 5.10.2020. godine, sastanak sa direktorom Centralnog grijanja d.d. Tuzla, Nevresom Arnautovićem. Direktor Centralnog grijanja je obavijestio gradonačelnika i predsjedavajuću Gradskog vijeća da je danas počela topla proba sistema daljinskog grijanja u Tuzli. Gradonačelnik Imamović je izrazio zadovoljstvo ovom informacijom: „Danas je toplo, ali nam predstoje hladniji dani i noći, pa je dobro i za zdravlje građana što je Centralno grijanje, u saradnji sa Termolektranom Tuzla, danas, 5.10. otpočelo sa toplim probama. Ponosan sam na činjenicu da Tuzla ima ubjedljivo najveći procenat stanovništva na daljinskom grijanju. Daljinsko grijanje u Tuzli je najkvalitetnije, najsigurnije i po cijeni, za građane, najjeftinije u Bosni i Hercegovini. Grad Tuzla i Centralno grijanje u kontinuitetu rade na daljem širenju mreže daljinskog grijanja i ovaj pravac je jedan od naših najvažnijih prioriteta, sadržan našim strateškim dokumentima. Pored toga, Tuzla je jedini Grad koji daje značajna sredstva za subvencije građanima za smanjenje mjera aerozagađenja: za utopljavanje stambenih objekata, za nabavku peći na pelet i toplotnih pumpi, a sve sa ciljem da što manji broj objekata koristifosilna goriva za zagrijavanje i da imamo čišći zrak iznad Tuzle. Nadamo se da će u što skorije vrijeme ovome doprinijeti i postavljanje uređaja za odsumporavanje u Termoelektrani Tuzla. Preduzeće Centralno grijanje Tuzla je najstabilnije javno preduzeće koje se bavi grijanjem u Bosni i Hercegovini“, te čestitao direktoru Centralnog grijanja, Nevresu Arnautoviću i saradnicima na dobrom vođenju ovog javnog preduzeća.

Predsjedavajuća Gradskog vijeća, Nataša Perić je istakla da je Gradsko vijeće osnivač Centralnog grijanja i da joj je i zbog toga zadovoljstvo da su se ispunili uslovi da građani Tuzle u narednim danima imaju tople domove i da je ovo preduzeće ispunilo zadatke koje pred njih postavlja osnivač. „Gradsko vijeće prati rad i razmatra izvještaje o radu Centralnog grijanja i sigurna sam da će i u narednom periodu njihov rad biti ocijenjen kao pozitivan, te da ćemo zajedno nastaviti raditi na širenju mreže daljinskog grijanja i na primjeni drugih mjera smanjenju aerozagađenja“, izjavila je Nataša Perić.


BH Telecom
Na vrh