fejm.ba

Kultura

Večeras video projekcije ‘Čitanja za Srebrenicu’ širom BiH

Memorijalni centar Srebrenica će, u saradnji sa BHRT-om i lokalnim zajednicama širom države, u noći sa 10. na 11. juli organizovati projekcije snimaka višesatnog snimanja čitanja imena žrtava ubijenih u genocidu “Čitanje za Srebrenicu”.

Projekt je realiziran u saradnji sa više od 130 učesnika u projektu, a online čitanjima su se pridružile i stotine učesnika širom svijeta.

Gradovi koji su potvrdili organizaciju projekcija su Sarajevo, Tuzla, Goražde, Konjic, Travnik, Maglaj, Ključ, Zavidovići, Ilijaš, Kakanj, Kalesija i sarajevske općine Novi Grad i Centar, a u organizaciji prikazivanja u BiH  i dijaspori učešće će uzeti brojni kulturni centri, galerije, muzeji i organizacije.

– Iza nas je više od 200 sati rada na planiranju, organizaciji, snimanju i montaži. Vodili smo računa da nijedno ime ne izostavimo. Žao mi je što smo, zbog vremenskog i prostornog okvira bili ograničeni, pa nismo mogli uključiti sve koji su željeli da uzmu učešće – kazao je direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić.

Realizaciju snimanja i montaže radio je Ahmedin Đozić, praćenje spiska i stalno kontaktiranje učesnika realizirali su Mirela Smajlović i Lejla Avdić. Logističku organizaciju putovanja i planiranje programa preuzeo je Almir Salihović, a idejni koncept i scenarij je postavio Nedim Jahić.

Tim je nastojao, kako je kazao Đozić, okupiti ‘čitače’ različitih profila i segmenata društva, koje sve zajedno približava ideja čuvanja istine o genocidu i davanje glasa žrtvama.

– Projektom smo svakoj žrtvi genocida dali barem mali dio, jedan pomen, od nekog potpuno nepoznatog, ko mu nije srodnik ili prijatelj. Dužina “Čitanja za Srebrenicu” pokazuje koliko samo vremena treba da se ta imena pročitaju, a kamoli da se ti ljudi ubiju – naglasio je Đozć.

Najavio je da će Memorijalni centar Srebrenica započeti aktivnosti ‘ličnih dosijea’ svih ubijenih u genocidu, jer, kako je kazao, došlo je vrijeme da sve te priče budu ispričane”.

BHRT-a će osigurati blagovremeni prenos podataka do svih gradova i općina koji žele uzeti učešće. Zainteresirani “Čitanja za Srebrenicu” mogu preuzeti na YouTube link: VIDEO


BH Telecom
Na vrh