fejm.ba

Društvo

Vahid Jusufović imenovan za direktora JZU UKC Tuzla

Na redovnoj sjednici, održanoj u ponedjeljak, 5. 10. 2020. godine, Upravni odbor JZU UKC Tuzla, nakon okončanog postupka za izbor i imenovanje, a nakon dobijene saglasnosti od Vlade Tuzlanskog kantona, imenovao je prof. dr. med. sc. Vahida Jusufovića za direktora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

Prof. dr. med. sc. Vahid Jusufović je specijalista oftamologije i subspecijalista vitreoretinalne hirurgije. Tokom 32–godišnjeg radnog iskustva, u periodu od 2003. do 2017. godine, obnašao je funkciju direktora Klinike za očne bolesti. Redovan je profesor na nastavnom predmetu Oftamologija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.  Do sada je kao autor i koautor objavio veliki broj naučnih i stručnih radova, a i autor je udžbenika Oftamologija sa zdravstvenom njegom.

Prof. dr. med. sc. Vahid Jusufović imenovan je za direktora JZU UKC Tuzla na mandatni period od 4 godine.


BH Telecom
Na vrh