fejm.ba

Vijesti

U FBiH proglašen prestanak stanja nesreće uzrokovane korona virusom (VIDEO)

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, donijela Odluku da 31. maja prestaje stanje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH.

Ta odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u Službenim novinama Federacije BiH.

Federalni štab civilne zaštite i Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva zaduženi su da i dalje prate i procjenjuju stanje epidemiološke situacije na području Federacije i na toj osnovi utvrđuju mjere i aktivnosti na sprečavanju širenja koronavirusa.

Federalna uprava civilne zaštite zadužena je i da, u slučaju potrebe, stavi na raspolaganje snage i sredstva iz sastava odgovarajućih federalnih specijaliziranih jedinica civilne zaštite i službi zaštite i spašavanja Federacije BiH.

Vlada je zadužila rukovodioce organa uprave i upravnih organizacija Federacije BiH i kantona, odnosno rukovodioce općinskih/gradskih službi za upravu da, u okviru svoje redovne djelatnosti, obavljaju i dodatne poslove koji se odnose na otklanjanje posljedica nastalih djelovanjem nesreće.

Vlada Federacije BiH je Odluku o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području Federacije BiH donijela na 214. sjednici održanoj 16. marta 2020., saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.


BH Telecom
Na vrh