fejm.ba

Društvo

U aferi “Maske” gračanički privrednik Emir Begović žrtva prevare

FOTO:Žurnal

U svojstvu punomoćnika Global Promet d.o.o. Miričina b.b., 75329 Miričina, Općina Gračanica, a vezano uz članak „Slovenija prevarena u poslu s maskama, sumnjiv preduzetnik iz BiH“, dana 19.3.2020. godine objavljen elektroničkim publikacijama, advokat Amir Morankić poslao je demant sljedećeg sadržaja:

S obzirom da se u predmetnom članku u odnosu na našu stranku iznose neistine tvrdnje i insinuacije, temeljem relevantnih odredbi Kodeksa za štampu BiH, Zakona o zaštiti od klevete FBiH te Deklaracije Vijeća Ministara o zaštiti i promociji istraživačkog novinarstva, ovim putem zahtijevam da objavite ovaj ispravak bez promjena i dopuna na istom ili istovrijednom mjestu programskog prostora i na isti ili istovrijedan način na koji je bila objavljena i informacija na koju se ispravak odnosi, kako slijedi:

1.      Nije tačno da je Republici Sloveniji bila obećana isporuka maski kako je to istakao ministar privrede Zdravko Počivalšek jer je Ugovor o kupoprodaji  bio zaključen između LABENA D.O.O., Verovškova ulica br. 64, 1000 Ljubljana, kao kupca, a kojeg zastupa Čeh Borut, direktor i Global Promet d.o.o. Miričina, kao dobavljača tako da Vlada Republike Slovenije ni na koji način nije bila uključena u pregovore oko nabavke maski;

2.      Ugovor o kupoprodaji, kako je već rečeno, zaključen je između pravnih lica odnosno preduzeća čija su sjedišta u R. Sloveniji i BiH, a predmet tog ugovora je bila nabavka 3.850.000 komada troslojnih medicinskih/hirurških maski za lice, ugovorena je cijena po komadu s tim da rok isporuke nije ugovoren već  je ugovoreno da će rok isporuke biti definisan nakon sklapanja ugovora uz obavezu dobavljača da pismenim putem (e-mail, fax ili pošta) obavijesti kupca kad roba bude spremna za isporuku;

3.      Prije potpisivanja ugovora zakonski zastupnik dobavljača, Begović Emir je nabavku maski dogovorio sa vlasnikom i direktorom firme Winsdor Group d.o.o. Zavidovići, Donja Lovnica bb, Seadom Žilom koji je obećao da će maske biti isporučene krajnjem kupcu tj. firmi Labena d.o.o. Ljubljana tako da se Begović Emir odnosno firma Global Promet d.o.o. u cijeloj ovoj priči pojavljuju kao posrednici između slovenske firme Labena d.o.o. i Seada Žile za koga će se naknadno ustanoviti da je višestruki povratnik u činjenju krivičnih dijela protiv privrede, poslovanja i sigurnosti platnog prometa na šta zorno ukazuje činjenica da je Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona pod brojem T04 0 KTPO 0017065 14 dana 16.3.2016. godine podiglo optužnicu da je Žilo Sead zajedno sa Boros Lidijom iz Zenice počinio krivično djelo – Prijevara u privrednom poslovanju – iz člana 251. stav 1. u vezi sa članom 31. Krivičnog zakona FBiH, što je samo jedna u nizu optužnica podignutih protiv imenovanih;

4.      Slovenski ministar odbrane Matej Tonin u jednoj je stvari bio upravu i to kada je kazao da se radi o klasičnoj prevari  s tim što je pogrešno, ali ne i zlonamjerno, imenovao prevaranta. Naime, od početka pregovora oko nabavke maski Sead Žilo je vrlo vješto manipulirao i sa mnom i sa gospodinom Borutom Čehom, predstavljajući da je kamion sa maskama već utovaren dana 17.3.2020. godine u 16,00 sati, da je roba ocarinjena i da je transport u toku da bi taj isti dan u večernjim satima Begović Emir dobio informaciju da su vozači umorni i da će napraviti pauzu, a da će maske firmi Labena d.o.o. biti dostavljena 18.3.2020. godine. Od tog trenutka Žilo Sead se nije javljao niti predstavniku Global Prometa d.o.o., a niti Borutu Čehu sa kojim je već bio ugovorio mjesto sastanka;

5.      Za ugovoreni posao između Seada Žile i Global Prometa d.o.o. uplaćeno je avansno 10.000,00 KM, za šta Vam se u prilogu dostavlja i dokaz, a ostatak ugovorene cijene je trebao biti plaćen nakon dobro završenog posla;

6.      Prilikom ugovaranja uslova nabavke i prodaje medicinskih maski predstavnik firme Labena d.o.o. je rekao da iste idu za italijansko tržište tako da je Begović Emir za činjenicu da su maske naručene za Vladu Republike Slovenije saznao iz medija nakon čega slijede pozivi od strane Boruta Čeha za hitnost isporuke jer da slovenski zvaničnici medijski nastupaju sa pričom da je poduzetnik iz BiH, ne navodeći ime,   prevarant ali se iz konteksta njihove priče da zaključiti da se radi o direktoru Global Prometa d.o.o. Begović Emiru,

7.       Firma Labena d.o.o. je, znajući da je Global Promet d.o.o. ugledna i respektabilna firma sa dugogodišnjom poslovnom tradicijom, zaključila još jedan ugovor o kupoprodaji čiji su predmet medicinske maske te je avansno  na ime kupoprodaje uplatila na račun firme Global Promet d.o.o. iznos od 300.000 EUR (tristotinehiljadaEUR) ali po saznanju da prvobitno naručene maske nisu isporučene krajnjem kupcu Begović Emir je dao nalog da se uplaćeni iznos vrati na račun s kojeg je i uplaćen;

8.      U konačnici želim istaći da Begović Emiru nije poznato da li su Žilo Sead i Borut Čeh nastavili komunikaciju ali mu je poznato da se u cijelu priču uključila Agencija za istrage i zaštitu BiH ( SIPA ) koja bi trebala, uz ostale agencije za provođenje zakona, cijelu priču dovesti do kraja i prepustiti je pravosudnim institucijama, navodi se u demantiju kojeg potpisuje punomoćnik Global Promet d.o.o. Miričina, advokat Amir Morankić.


BH Telecom
Na vrh