fejm.ba

Ekonomija

Tuzla:Objavljen Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2

Na osnovu Sporazuma zaključenog između Grada Tuzle i UNDP BiH, broj: 02-14-8152-2018, od 22.11.2018.godine, Amandmana I na Sporazum broj: 02-14-8152-2018 od 09.05.2019.godine i Amandmana II na Sporazum broj: 02-14-8152-2018 od 21.11.2019.godine, kojim su osigurana donatorska sredstva od strane Projekta „Dijaspora za razvoj“, a koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH, IOM BiH i Grada Tuzle u cilju razvoja plasteničke proizvodnje zasnovane na organskim principima, na području grada Tuzle, u okviru lokalnog projekta „Poboljšanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje uz podršku dijaspore“, Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu raspisuje:

JAVNI POZIV za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom i rasada povrća (ljuta paprika) za proizvodnju u 2020 godini, uz vlastito učešće korisnika, u okviru Projekta „Poboljšanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje uz podršku dijaspore“

Kompletan tekst Javnog poziva, zajedno sa pripadajućim obrascima, možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom i rasada povrća (ljuta paprika) za proizvodnju u 2020 godini, uz vlastito učešće korisnika, u okviru Projekta „Poboljšanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje uz podršku dijaspore“
– Prijavni obrazac
– Obrazac izjave


BH Telecom
Na vrh