fejm.ba

Društvo

TK: Odobren rad vrtića od 15. maja

Kantonalni štab Civilne zaštite Tuzlanskog kantona donio je Naredbu kojom se dozvoljava rad dječijih obdaništa (vrtića).

Naredbom je zadužen Zavod za javno zdravstvo TK da propiše proceduru rada dječijih obdaništa (vrtića) tako da bude dostupna na web stranici te institucije.

Za sprovođenje Naredbe zadužuje se Zavod za javno zdravstvo TK, rukovodioci dječijih obdaništa i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove.

Ova Odluka će se primjenjivati od 15. maja, odnosno od tog datuma dječiji vrtići, obdaništa mogu nastaviti s radom, nakon dva mjeseca.


BH Telecom
Na vrh