fejm.ba

Ekonomija

Tek na kraju godine usvojen državni budžet za 2019. godinu

Usvajanjem Prijedloga zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu u drugom čitanju okončana je današnja sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Budžet u iznosu od oko 1,8 milijardi KM usvojen je u ovom domu koncem godine, ali da bi potpuna procedura usvajanja tog najvažnijeg finansijskog dokumenta države bila okončana potrebno je da ja potvrdi i Dom naroda u oba čitanja u identičnom tekstu.

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u bh. institucijama koje je predložio poslanik Saveza za bolju budućnost (SBB) Damir Arnaut, a koji je razmatran po hitnom zakonodavnom postupku, nije dobio potrebnu entitetsku većinu da bi zakon bio usvojen.

Zakon predviđa ograničavanje visine otpremnine za dužnosnike na maksimalno 10.000 KM ukoliko u vrijeme obavljanja dužnosti ostvare pravo na penzioniranje. Sadašnji zakon omogućava nekima isplatu otpremnine ponekad i veću od 30.000 KM.

Jedan od pet reformskih zakona kojima se unapređuje finansijska stabilnost u BiH i vrši usklađivanje ovog zakona s odgovarajućim direktivama Evropske unije Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama BiH poslanici su podržali.

Poslanici su danas obnovili mandat Marinu Vukoji sekretaru Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, a odlučili su da se o imenovanju Jasmina Terovića iz Stranke demokratske akcije (SDA) za sekretara Zajedničke službe Parlamentarne skupštine BiH te razrješenju s dužnosti dosadašnji sekretar Kenana Vehabovića iz SBB-a naknadno izjašnjavaju.

Na kraju sjednice poslanici su jednoglasno dali saglasnost na potpisivanje brojnih međunarodnih finansijskih ugovora čija je vrijednost veća od milijarde eura, a namijenjeni su za realizaciju projekta iz oblasti cestogradnje, komunalne privrede, privrede i ekologije.

Predsjedavajući Predstavničkog doma PSBiH Danis Zvizdić (SDA) najavio je da bi peta hitna sjednica Doma mogla biti zakazana za 23. ili 30. decembra ovisno od toga da li će sva procedura biti okončana. Na toj sjednici očekuje se imenovanje novog saziva Vijeća ministara BiH, više od 14 mjeseci nakon održanih parlamentranih izbora.


BH Telecom
Na vrh