fejm.ba

Društvo

Stručno predavanje o prevenciji depresije i suicida kod djece školskog uzrasta

“Prevencija depresije i suicida kod djece školskog uzrasta” naziv je stručnog predavanja koje će biti održano 10. oktobra u Sarajevu povodom obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja s ciljem prevencije i očuvanja mentalnog zdravlja djece i adolescenata.

Predavanje je organizovano u okviru Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini koji podržava Vlada Švicarske, a implementira Asocijacija XY u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Namijenjeno je pedagozima i psiholozima školskih obrazovnih ustanova.

Pored stručnog predavanja o stanju mentalnog zdravlja u svijetu, program edukacije obuhvatao bi i rezultate istraživanja o suicidu u Bosni i Hercegovini i sesije o rizičnim i protektivnim faktorima za depresiju i suicid u školi i porodici.

Završni dio programa bi bilo predstavljanje mladih Asocijacije XY i CARE sa programom za vršnjake “Jesi li OK?”.

Ovogodišnje obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja fokusirano je na prevenciju suicida, saopćeno je iz Asocijacije XY.


BH Telecom
Na vrh