fejm.ba

Zanimljivosti

SOS kod- Zanimljivosti

SOS se obično koristi za opis međunarodnog signala za pomoć Morseovim kodom (· · · — — — · · ·), a 1. jula 1908. godine usvojen kao takav.

SOS se povezuje se s frazama kao što su Save our ship (spasite naš brod) ili Save Our Souls.

Međutim, SOS je najkraća i najjedostavnija riječ u Morseovom kodu, a sastoji se od tri kratka signala, tri duga i još tri kratka. Signal je biran jer ne znači ništa zato što je morao biti međunarodno prihvaćen.


BH Telecom
Na vrh