fejm.ba

Ekonomija

Raspisan Javni oglas o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Tuzla

FOTO:FEJM

Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Tuzla raspisuje Javni oglas o  prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Tuzla putem javnog nadmetanja – licitacije, za izgradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta “F” sa pripadajućim vanjskim uređenjem, u obuhvatu Izmjene regulacionog plana prostorne cjeline “Stupine ” u Tuzli. Oglas je objavljen na službenoj stranici Grada Tuzla, u rubrici javni pozivi i konkursi.

Link za preuzimanje oglasa:

http://grad.tuzla.ba/vijesti/objavljen-javni-oglas-o-prodaji-nekretnina-u-vlasnistvu-grada-tuzla-putem-javnog-nadmetanja-licitacije-za-izgradnju-kolektivnog-stambeno-poslovnog-objekta-f-sa-pripadajucim-vanjskim-uredenjem-u/


BH Telecom
Na vrh