fejm.ba

Grad Tuzla

Privremena obustava obdaništa u Tuzli zbog korona virusa

Povodom aktuelne epidemiološke situacije u gradu Tuzli, u Gradskoj upravi Grada Tuzle je danas, 11.06.2020. godine, gradonačelnik Jamin Imamović, održao sastanak sa članovima Ekspertnog kriznog štaba za borbu protiv pandemije izazvane pojavom koronavirusa (COVID -19). Sastanku je prisustvovala direktorica JU za predškolski odgoj i
obrazovanje “Naše dijete”, Sanja Karić.

Na sastanku je konstatovano da su novi slučajevi pozitivnih na koronavirus (COVID-19), a koji su sa područja grada Tuzle, osobe zadovoljavajućeg zdravstvenog stanja, odnosno asimptomatski pacijenti .

Blagovremeno i kontinuirano se poduzimaju sve epidemiološke i zdravstvene mjere propisane Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti Federacije Bosne i Hercegovine.

U vezi sa pojavom pojedinih slučajeva korona virusa (COVID-19) u dva objekta , koja pripadaju Javnoj ustanovi za predškolski odgoj obrazovanje “Naše dijete “ Tuzla, Služba za inspekcijske poslovi – Sanitarna inspekcija je iz preventivnih razloga, kao i zbog mogućih profesionalnih i ličnih kontakata uposlenika i djece, a kako bi se spriječilo eventualno dalje širenje virusa, donijela rješenja o privremenoj obustavi rada obdaništa u sastavu JU “Naše dijete “ Tuzla. Rješenjem o privremenoj obustavi rada, rad obdaništa u sastavu JU “Naše dijetre” je obustavljen na period od 14 dana.

Ekspertni krizni štab, kontinuirano prati stanje na terenu, te će promptno reagirati i tražiti od svih nadležnih preduzimanje na zakonu zasnovanih mjera.

Građane pozivamo da ostanu odgovorni, pridržavaju se mjera fizičke distance i nošenja maski unutar zatvorenog prostora, te da poštuju mjere nadležnih zdravstvenih institucija i kriznih štabova.


BH Telecom
Na vrh