fejm.ba

Uslovi korištenja

Uslovi korištenja

Za nas je važna zaštita vaših ličnih podataka u kontekstu njihovog prikupljanja i obrade, i dok posjećujete našu internet stranicu. Vaši podaci su zaštićeni u skladu sa domaćim zakonima i međunarodnim propisima. Odredbe u nastavku sadrže izjave o prirodi prikupljenih podataka tokom vaše posjete našoj internet stranici i načinu korišćenja podataka:

1. Lične informacije
Licne informacije se na našoj internet stranici prikupljaju i obraduju samo ako vi sami aktivno dajete te informacije, na primjer u kontekstu registracije. Indirektne licne informacije (osim IP adrese, koja, iz tehnickih razloga, mora da se cuva da biste mogli da koristite ovu uslugu) se niti cuvaju niti obraduju.
Najnovije kodiranje i ogranicenje pristupa nude optimalnu zaštitu od neovlaštenog pristupa informacijama koje se prenose ili cuvaju.

2. Korištenje i prenošenje vaših ličnih podataka
Licni podaci koje ste nam prenijeli se koriste iskljucivo za tehnicku administraciju, za davanje odgovora na vaše upite i (pod uslovom da date svoj pristanak kada se registrujete na ovoj internet stranici) da dobijate novosti (“newsletters”), a mogu se proslijediti dalje iskljucivo na osnovu zahtjeva nadležnih državnih organa odobrenih u skladu sa zakonskim uvjetima i u zakonom predvidenom postupku. Vaši licni podaci mogu se prenositi trecim licima samo uz vašu saglasnost. Imate pravo da povucete svoj pristanak u bilo kom trenutku; povlacenje pristanka važi od dana povlacenja.
Reklamne materijala i novosti slacemo vam na e-mail ili neki drugi elektronski nacin samo ako date saglasnost za to. Ukoliko želite, možete besplatno da otkažete primanje reklamnog materijala ili novosti u bilo kom trenutku, tako što cete nam poslati dopis ili e-mail;

3. Vaše pravo na informacije koje se odnose na Vaše lične podatke i Vaše pravo na ispravke i brisanje Vaših podataka
Imate pravo da u bilo kom trenutku tražite informacije o tome koji Vaši licni podaci se cuvaju, imate pravo da ispravite detalje ili da zahtijevate njihovo brisanje. U tom slucaju Vas molimo da pošaljete dopis na adresu sjedišta našeg privrednog društva.

Isključenje odgovornosti
fejm.ba ne prihvata nikakvu odgovornost za štetu koja bi mogla nastati u vezi sa ovim internet stranicama, osim ako doticna šteta proizade iz hotimicnog ili krajnje nemarnog postupanja od strane fejm.ba i u tom slucaju odgovornost se ogranicava samo na one postupke koji su mogli pridonijeti nastanku štete. To se posebno odnosi na neprihvacanje odgovornosti fejm.ba za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati u vezi s neispravnom opremom ili programima koji su korisniku potrebni za pristup ovim stranicama i njihov prikaz, kao ni u vezi s nemogucnošcu uspostavljanja veze s fejm.ba, osim u slucaju hotimicnog ili krajnje nemarnog postupanja fejm.ba. Osim toga, fejm.ba ne može prihvatiti bilo kakvu odgovornost za štetu koja bi mogla nastati zbog kašnjenja ili kvarova u prijenosu za koje sama nije nadležna.

Autorska prava
Cjelokupan sadržaj i svi dijelovi ovih internet stranica zašticeni su autorskim pravima i predstavljaju iskljucivo vlasništvo fejm.ba, a zašticena su i autorska prava trecih osoba. Kompletan materijal je dostupan za pregledavanje, no prilikom bilo kakve reprodukcije u elektronskom ili pisanom obliku potrebno je kao izvor jasno navesti fejm.ba. materijal se ne smije objavljivati bez jasnog dopuštenja fejm.ba.
Skidanjem ili kopiranjem materijala sa internet stranica ne prenose se autorska, kao ni bilo kakva druga prava povezana sa intelektualnim vlasništvom nad softverom i drugim materijalima. fejm.ba zadržava sva prava (u koja, bez ogranicenja, spadaju autorska prava i zašticena imena) povezana sa cjelokupnim sadržajem i svim dijelovima ovih internet stranica i svoja ce prava provesti do zakonski dopuštenog maksimuma.

Garancije i upozorenja
fejm.ba redovno provjerava i ažurira sve podatke na ovim internet stranicama. Iako se pritom postupa sa najvecom mogucom pažnjom, u meduvremenu neki podaci možda mogu i da zastare. Zato se ne može garantovati za ažurnost, tacnost ni potpunost svih podataka dostupnih na ovim stranicama. To se odnosi i na sve druge internet stranice koje su dostupne putem veza (hyper linkova) s ovih stranica. Rizik za povezivanje sa njima snosi iskljucivo sam korisnik: fejm.ba ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj bilo koje od doticnih stranica. fejm.ba zadržava pravo na promjene i dopune podataka koji su dostupni na ovim stranicama.

Cookies
Tzv. „cookies“ se koriste na razlicitim mjestima na našoj internet stranici. „Cookies“ predstavljaju male tekstualne fajlove koji prepoznaju korisnika kada ponovo posjeti sajt. Medutim, ne cuvaju se bilo kakvi licni podaci (npr. ime ili adresa). Ovaj podatak ne može se koristiti za vašu identifikaciju. Mi koristimo „cookies“ kako bismo prilagodili svoju ponudu vašim zahtjevima i kako bismo analizirali kako se takva ponuda koristi.

Možete onemoguciti “cookies”, aktiviranjem postavke na svom pretraživacu koji vam omogucava da odbacite podešavanje svih ili pojedinih “cookies-a”.Više informacija o upravljanju “cookies” potražite na likovima https://support.google.com/chrome/answer/95647? hl=sr i https://www.google.com/intl/sr/policies/technologies/cookies/.

Web analize
Kako bismo dobili bolju statisticku procjenu protoka posjetilaca na našoj internet stranici, koristimo Google Analytics. Statistika koju generiše Google Analytics ne sadrži bilo kakve licne podatke.

Pravila o “cookies” trece strane potražite na Google Analytics. Podatke o tome kako se korisnici koriste našom web stranicom, povremeno možemo prikupljati koristeci se i drugim alatima slicnim usluzi Google Analytics (npr. Google Tag Manager i drugima). Više informacija o Google Analytics možete potražiti na linku https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs….

Više informacija u vezi Google AdWords remarketing možete potražiti na https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6008942?hl=en&ref_topic=1626336

Društvene mreže i automatsko skidanje fotografija
Saradujemo sa razlicitim društvenim mrežama. Kada koristite ovu uslugu, vaš browser se automatski povezuje sa mrežom u pitanju i prenosi vašu IP adresu i ostale informacije (kao što su „cookies“ ) ukoliko ste prethodno posjecivali predmetnu platformu. Ovakav prenos podataka izbjegavamo koliko je to moguce, sve do trenutka vaše interakcije sa nekom od platformi. Klikom na relevantni simbol (npr. Facebook logotip) vi izjavljujete da ste voljni za komunikaciju sa odabranom platformom (u ovom slucaju Facebook) i da ste saglasni da se podaci o Vama (kao što je Vaša IP adresa) prenose ovoj društvenoj mreži.

Više informacija u vezi sa Facebook retargetinga možete potražiti na https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Više informacija u vezi sa uslovima korištenja, ko i zaštitom vaših podataka možete potražiti na admin@fejm.ba.

Ova pravila i uslovi korištenja podložni su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala fejm.ba.

Na vrh