fejm.ba

Vijesti

Polave u TK: U Kladnju 40, u Srebreniku oko 30 stambenih objekata poplavljeno

Vodostaj na brani HA Modrac danas u 11,00 sati bio je 198,89 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jutros u 07,00 sati nivo je viši za 7 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 74,60 m3/s.

Grad Gračanica: Nivo rijeke Spreče na mjernom mjestu Kranovac u 0700 sati iznosio je 323,80 cm i u porastu je (300 cm je vodostaj kada se proglašavaju redovne mjere od poplava). Rijeka spreča se izlila iz svoga korita na dijelu od Miričine do Stjepan Polja i poplavila oko 20 ha poljoprivrednog zemljišta.

Grad Srebrenik: Na području grada Srebrenika došlo je do izlijevanja rijeke Tinje u naselju Špionica, gdje su poplavljeni stambeni i drugi objekti, poput pošte, ambulante, zgrade MZ, više duluma poljoprivrednog zemljišta.

-U naselju Špionica poplavljeno je 20 stambenih objekata i oko 400 duluma poljoprivrednog zemljišta.

-U naselju Gornji Srebrenik poplavljenoa 2 stambena objekta i pojavila se dva nova klizišta, koji ugrožavaju stambene objekte (kuće).

-U naselju Potpeć „Blagići“površinske vode poplavile 2 stambena objekta(kuće).

-U naslju Lisovići Poplavljeno više stambenih  objekata i pričinjena je veća šteta na poljoprivrednim usjevima.-U naselju Zahirovići aktiviralose novo KLIZIŠTE koje je napravilo prekid puta Kurtići-Zahirovići.

-U naslju Crveno Brdo došlo je do aktiviranja novog klizišta na putu Jasenica-Memići u dižini 20 metara.

-U naselju Tinja  potok je sulijed izlijevanja  uništio  most koji spaja Tinju sa Starim Selom.

Općina Kladanj: Na području općine Kladanj došlo je do izlijevanja svih vodotoka (Drinjača, Suha, Gostelja i bujičnih potoka). Poplavljeno je oko 40 stambenih objekata. Na magistralnom putu M-18 u Stuparima saobraćaj se odvija otežano.

Grad Živinice:

Na području Grada Živinica Rijeka Spreča i bujični potoci ugrožavaju stambene objekte u naseljima Ciljuge, Đurđevik, Golubinjak, Višća, Barice, Suha. Pripadnici civilne zaštite su na terenu.

Općina Čelić:

Stanje na prostoru općine Čelić u posljednja 24 sata izazvano kišnim padavina se usložnjava. Vodostaji rijeke Šibošnice i Gnjice je u porastu i prijeti brzom izlivanju. Lokalne rječice i potoci su se izlili iz svojih korita i plave lokalne puteve što otežava normalno odvijanje saobraćaja, te je evidentno da se na velikom broju lokalnih ali i regionalnih putnih pravaca saobraćaj odvija jednom trakom uz veliki oprez učesnika u saobraćaju. Najveće probleme lokalnom stanovništvu zadaju bujični potoci koji su već izliveni na poljoprivredno zemljište i iz sata u sat ugrožavaju i stambene objekte. Najteža situacija je u naselju Brnjik, Drijenča, Nahvioci, Šibošnica i Čelić. Prijavljeno je  novih 3 klizišta i aktiviranje  14 starih klizišta koja ugrožavaju lokalne puteve i stambene objekte.

 

Izvještaji  iz ostalih gradova i općina biti će dostupni u toku dana jer svi raspoloživi djelatnici civilne zaštite na terenu  prate zbivanja,  prikupljaju informacije te pružaju pomoć gdje je potrebna.

 


BH Telecom
Na vrh