fejm.ba

Društvo

Pokretne stepenice na dva lokaliteta u Tuzli, olakšan dolazak do UKC-a

U cilju lakšeg pristupa pješaka kompleksu Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli, u ulici Alije Isakovića (zapadno od tzv. ‘Veselih stepenica’) je predviđena izgradnja objekta za mehanizirani pristup pomenutom kompleksu putem tri eskalatora sa uzlaznim smjerom kretanja.

Lokacija na kojoj je planirana izgradnja predmetnog objekta smještena je južno od kompleksa UKC Tuzla. Teren je u padu prema jugu, a visinska razlika terena sjeverne i južne granice obuhvata tretiranog ovim projektom iznosi 21 m. Obuhvat se na južnoj strani veže za bočni kolski i pješački pristup Pivnici u Tuzli (ulica Alije Isakovića), a prema sjeveru za južni ulaz u kompks UKC Tuzla. Istočno od mjesta predviđenog za izradnju objekta za mehanizirani pristup UKC-u Tuzla smješteno je stepenište (tzv. ‘Vesele stepenice’), koje bi se nakon izgradnje predmetnog objekta koristile za pješački pristup iz kompleksa UKC prema centru Grada (silaznom putanjom).

˝Na Gradinu svakodnevno odlazi oko 2.500 uposlenika UKC-a i skoro 10.000 građana, u normalnim vremenima, kakva će se vratiti po prestanku pandemije. Mnogi bi rado išli pješice, da nije uzbrdice. Zato je većina prinuđena da ide svojim autom ili taksijem. Oko UKC-a svakodnevno eskalira problem parkiranja. Na to su nam građani često ukazivali. S druge strane, onima koji idu pješice veliki problem predstavlja uzbrdica. Dugo sam razmišljao o tome, nisam imao ideju, sve dok nisam gledajući na televiziji neki putopis, opazio pokretne stepenice na padinama jednog južnoameričkog grada. To je rješenje! Treba stvoriti uslove da se izgrade ili izgraditi natkrivene pokretne stepenice, pored postojećih stepenica koje se od Pivnice “penju” na Gradinu. Velikom broju građana će Gradina biti neuporedivo dostupnija nego što je danas. Njihovo je samo da dođu do pokretnog stepeništa kod Pivnice. U povratku će nastaviti koristiti postojeće stepenice. Parkinzi oko UKC-a će biti manje opterećeni, medicinsko osoblje, pacijenti i posjetioci će biti manje ovisni o automobilima, a onima koji su išli pješice će biti daleko lakše i brže doći do radnog mjesta, liječnika ili u obilazak bolesnika. Svi zajedno ćemo biti manje izloženi aerozagađenju iz auspuha velikog broja automobila˝, izjavio je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović i dodao: ˝I za građane koji žive na padinama Ilinčice, u Ulici Mejdan, predvidjeli smo pokretne stepenice. Sa južne saobraćajnice će pokretnim stepenicama uzbrdo do Ulice Mejdan, a nizbrdo će silaziti postojećim stepeništem, kojeg ćemo obnoviti. Već imamo idejne projekte˝.

Planirani objektat se pruža pravolinijski, paralelno postojećem stepeništu (u smjeru jugozapad – sjeveroistok), u dimenzijama 73,65 x2,00 m, a sastoji se od tri eskalatora visine 3 x 7 m, nagiba 30®, te svijetle širine 60 cm. Eskalatori su natkriveni lučno postavljenim pleksi pločama, a sa bočnih strana su djelimično zatvoreni pločama vučenog lima, sve na čeličnoj potkonstrukciji.

Projektom je predviđeno da se pri realizaciji izvrši prilagođavanje nagiba postojećeg terena eskalatora, a obzirom da je ugradnja predviđena uz zapadnu ivicu postojećeg stepeništa, visinske razlike u terenu i stepeništu je potrebno prevazići izgradnjom AB potpornih zidova.  Teren zapadno od predmetnog objekta je potrebno škarpirati i zasaditi drvećem. Projektom su se u visinskom pogledu nastojali uskladiti planirani međupodesti sa postojećim, pa je iz tog razloga predviđeno dobetoniranje sedmog međupodesta za 5 visina.


BH Telecom
Na vrh