fejm.ba

Društvo

Počela izgradnja biciklističke staze prema jezeru Modrac

Piše: Eldina Hanić

NVO “Bike Tour” iz Lukavca započela je radove na izgradnji rekreativno-biciklističke staze “Tirinovac”, koja je početna tačka u planiranoj biciklističkoj stazi jezera Modrac.

Projekat rekreativno-biciklističke staze “Tirinovac” pokrenut je s ciljem promovisanja avanturističkog i ruralnog turizma. Taj projekat  je podržala i  Turistička zajednica Tuzlanskog kantona.

Pored nosioca projekta,  NVO “Bike Tour”  doprinos u realizaciji dali su  i članovi “Udruženja Mladih Tabaci”,  kao i lokalna akciona grupa iz Prokosovića.

Članovi “Bike Tour” udruženja planiraju predstaviti projekat “Tirinovac” na  Međunarodnom sajmu turizma i ekologije “List”, koji će se održati u Lukavcu u periodu od 9.-11. maja ove godine.

Spomenuti održava se sedamnaesti put po redu, i umnogome doprinosi razvoju turizma, a biciklistička staza “Tirinovac, obogatit će turističku ponudu ovog kraja.


BH Telecom
Na vrh