fejm.ba

Društvo

Održan Italijanski dan i Dan otvorenih vrata tuzlanskog PMF-a

U organizaciji Prirodno-matematičkog fakulteta i Ambasade Republike Italije u BiH, u ponedjeljak 15.04.2019. godine održan je Italijanski dan istraživača i Dan otvorenih vrata Prirodno-matematičkog fakulteta.

U prepunom amfiteatru Rektorata Univerziteta u Tuzli, oko 300 posjetilaca prisustvovalo je svečanom otvorenju izložbe posvećene velikom italijanskom naučniku i Nobelovcu Enriku Fermiju.

Izložbu su otvorili Rektorica Univerziteta u Tuzli Prof. Dr Nermina Hadžigrahić i Nj.E. Ambasador Republike Italije u Bosni i Hercegovini, Gosp. Nikola Minasi.

Svečanom otvorenju prisustvovali su predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona, Grada Tuzle, Prorektorica za međunarodnu suradnju Univerziteta u Sarajevu, predstavnici civilnog društva, te brojni nastavnici, studenti i učenici fakulteta i škola Tuzle i Tuzlanskog kantona.

Prof. Dr Salvatore Capozziello održao inspirativno predavanje o grafenu i eksperimentalnom kreiranju crvotočina u prostorvremenu, na opće zadovoljstvo svih prisutnih, uz brojna pitanja zainteresiranih učenika i studenata, kojima je ovo bila jedinstvena prilika uživati i participirati u prezentaciji nauke vrhunskog nivoa na našem Univerzitetu.

Po obilasku otvorene izložbe, učesnici ovog  velikog festivala nauke upoznali su se i sa potencijalima studiranja na Prirodno-matematičkom fakultetu, uz izlaganje Dekana Fakulteta, Prof. Dr Vedada Pašića, te dobili odgovore na brojna pitanja o studiranju na našoj instituciji, o brojnim i perspektivnim potencijalima zaposlenja po završetku jednog od studija koje nudi Prirodno-matematički fakultet, te o kapacitetima kojima raspolažemo.

Učesnici su zatim aktivno participirali na dva naučna panela. Prvi panel ticao se istraživačkih aktivnosti Univerziteta u Tuzli i mogućnostima međunarodne suradnje kroz iskustva Italije, u kojem su učestvovali gosti iz Italije, prof. dr Salvatore Capozziello, Ing. Fabio Mazzolini iz Elletra naučnog parka iz Trsta, Jelena Kalinić, naučni novinar i prof. dr Vedad Pašić, dok je moderirao Prodekan za NIR PMF-a, prof. dr Mirza Hadžimehmedović.

Tokom plodne diskusije, iznesena je namjera da će se Prirodno-matematički fakultet, u suradnji sa svojim internacionalnim parnerima, prijaviti za istraživački projekat u višemilionskom iznosu, finansiranom od strane Europske Unije, a na temu interakcije geometrije i gravitacije.

U drugom panelu, na temu uticaja istraživanja u tuzlanskoj regiji i projekat očuvanja i procjene turističkih mogućnosti Zaštićenog pejzaža Konjuh učestvovali su Marco Spada, Project Manager Italian Development Agency (AICS, Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo Sarajevo), Deborah Rezzoagli i Jasmina Ovčina iz italijanske organizacije CISP sa kojom spomenuti fakultet ima već plondu suradnju, te Sanja Atić,  studentica II ciklusa studija Ekologije i zaštita prirode na odsjeku za biologiju na PMF-u Univerziteta u Tuzli, te prof. dr Elvira Hadžiahmetović Jurida, sa Odsjeka za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli, voditeljica studenata učesnika u projektu.

Moderator diskusije bila je dr.sc. Jasmina Kamberović,doc. sa Odsjeka za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli. Iznesena su brojna pozitivna dosadašnja iskustva, te planovi za buduću suradnju našeg Fakulteta te nevladinog i vladinog sektora Republike Italije u okviru ove jako interesantne i važne teme.

Prirodno-matematički fakultet na ovaj je način još jednom pokazao da se na toj instituciji može baviti vrhunskom naukom, te da je studiranje na tom fakultetu pravi izbor za sve mlade ljude koji žele raditi i privređivati u Bosni i Hercegovini.


BH Telecom
Na vrh