fejm.ba

Vijesti

Odobren rad stomatološkim ordinacijama, od 15. maja početak rada javnog prevoza

Federalni štab civilne zaštite donio je večeras  naredbu, kojom je na području Federacije BiH odobren rad stomatološkim ordinacijama i privatnim zubotehničkim laboratorijama..

Također, Štab je donio  naredbu o početku rada javnog prijevoza.

Pokretanje gradskog saobraćaja ponovo se planira od 15. maja, a Federalni štab je donio i odluku da se dozvoljava ponovno uspostavljanje linijskog i vanlinijskog prijevoza putnika počevši s tim datumom.

Štab FBiH je obavezao kantonalne štabove civilne zaštite da razmotre mogućnost rada obrazovnih ustanova, vrtića i autoškola.


BH Telecom
Na vrh