fejm.ba

BiH

Obuka o temi krijumčarenja i nezakonite trgovine kulturnim dobrima

Borba protiv nezakonite trgovine umjetninama i kulturnim dobrima bila je tema dvodnevne obuke koja je danas završena, u organizaciji Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini (BiH).

Učesnici obuke, predstavnici agencija za provođenje zakona iz BiH, imali su priliku od carinika iz Francuske i lokalnih stručnjaka za umjetnine saznati o mjerama koje se poduzimaju u cilju borbe protiv nezakonite trgovine kulturnim dobrima, kao i upoznati se sa primjerima krijumčarenja umjetninama.

Zamjenik šefa Misije OSCE-a u BiH Alexander Chuplygin smatra da su pitanja i izazovi nezakonite trgovine kulturnim dobrima i umjetninama izrazito složeni i zahtijevaju multidisciplinarni pristup koji počiva na primjeni široke lepeze stručnog znanja i resursa.

– Stoga je neophodno poboljšati saradnju među nadležnim agencijama kako unutar zemlje, tako i na međunarodnom nivou, kako bi se osigurao sistematski pristup u borbi protiv ovog ozbiljnog krivičnog djela – kazao je Chuplygin.

Ambasador Francuske u BiH Guillaume Rousson je naveo da se Francuska već dugo godina bori protiv nezakonite trgovine kulturnim dobrima, kako na vlastitoj teritoriji, tako i širom svijeta, radi sa nadležnim institucijama i tijelima, sarađuje sa Ujedinjenim narodima, a naročito sa UNESCO-om, te djeluje u kontekstu svog članstva u Evropskoj uniji.

– Podizanje svijesti o ovom pitanju i djelovanje na interresornom planu dovest će do ostvarenja najboljih rezultata – istakao je Rousson.

Obuku je održana u saradnji sa Ambasadom Francuske u BiH, te uz podršku Centra protiv krijumčarenja umjetninama i Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova pri Ministarstvu sigurnosti BiH, saopćeno je iz Misije OSCE u BiH.


BH Telecom
Na vrh