fejm.ba

Društvo

Obilježena 27. godišnjica Bitke za oklopni voz u Gradačcu

Pripadnici 107. viteške brdske brigade na Požarikama su uspjeli zaustaviti neprijateljski oklopni voz koji je prijetio da pomakne odbrambene linije ovog dijela Posavine. Sudionici bitke 27 godina poslije, podsjećaju da je to bio presudan trenutak za odbranu Gradačca i Bosne i Hercegovine, te da se zaustavljanjem voza i zarobljavanjem oružja i MTS-a kojim je voz bio napunjen, prešlo iz defanzive u ofanzivno napredovanje. Požaričku četu u početku je činilo 300 pripadnika. Njih 47 je poginulo, a 121 pripadnik je jednom ili više puta ranjen. U Požarikama je ubijeno i 15 civila. Vlada i Skupština Tuzlanskog kantona 22. oktobar 1992. godine, datum u kojem je zaustavljen i zarobljen neprijateljski oklopni voz, uvrstili su među 15 najznačajnjijih datuma za Tuzlanski kanton.


BH Telecom
Na vrh