fejm.ba

Vijesti

Nova mjera u FBiH:Zabrana kretanja mlađima od 18 godina i starijima od 65 godina

FOTO:FEJM

Na osnovu Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Federacije BiH na području ovog entiteta Federalni štab civilne zaštite donio je naredbu o zabrani krretanja osobama mlađim od 18 godina i starijim od 65 godina.

Za potvrđivanje ove naredbe odgovorni su ministri kantonalnih ministarstava kantona.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja (20. mart 2020.)  i primjenjuje se do 31. marta 2020. godine.


BH Telecom
Na vrh