fejm.ba

Društvo

UNTZ: Okrugli sto na temu “UNESCO-ove konvencije i bosanska iskustva na istraživanju nematerijalne baštine”

U organizaciji Filozofskog fakulteta u Tuzli i Instituta za usmenu tradiciju, održat će se okrugli sto na temu: UNESCO-ove konvencije i bosanska iskustva na istraživanju nematerijalne baštine. Danas, 6. 12. 2019. g. na Filozofski fakultetu u Tuzli, Amfitetar 2, u 10.30 h. Učešće na okruglom stolu uzet će:

Prof.dr. Enes Kujundžić

Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 1970. g., a magistrirao 1972. g. na univerzitetu u Čikagu. Doktorski rad odbaranio je 1989. g. na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Radio je kao redovni profesor usmene književnosti na Univerzitetu u Zenici. Naučnoistraživački interes prof.dr. Enesa Kujundžića obuhvata teme iz oblasti nematerijalne kulturne baštine i bibliotekarstva. Autor je mnogobrojnih stručnih i naučnih studija i knjiga iz ove oblasti nauke o književnosti.

Prof.dr. Refik Bulić

Prof.dr. Refik Bulić doktor je lingvističkih nauka i redovni profesor za užu naučnu oblast lingvistika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Završio je studij srpskohrvatskog/hrvatskosrpskog jezika i jugoslavenskih književnosti na Pedagoškoj akademiji u Tuzli i Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Magistrirao je i doktorirao iz oblasti dijalektologije. Član je  Centra za leksikologiju i leksikografiju Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, član Upravnog odbora Instituta za bosanski jezik i književnost u Tuzli te član Redakcije časopisa Bosanski jezik i njegov urednik. Autor je mnogobrojnih naučnih radova i knjiga iz oblasti lingvistike.

Prof.dr. Mirsad Kunić

Prof.dr. Mirsad Kunić diplomirao je na Filološkom fakultetu u Beogradu na Odsjeku za južnoslovenske književnosti 1984. godine. Magistrirao je i doktorirao iz oblasti usmene književnosti. Redovni je profesor na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Autor je velikog broja naučnih i stručnih radova i knjiga iz oblasti usmene književnosti. Kao dobitnik Flubright stipendije boravio je 2006/07. na Harvard University, MA, USA, istražujući Parryjevu zbirku usmene književnosti.

Mr.sc. Rusmir Djedović

Mr. sc. Rusmir Djedović diplomirao je na Prirodnomatematičkom fakultetu u Beogradu 1986. g., a magistrirao na Prirodnomatematičkom fakultetu u Sarajevu. Stručni je saradnik za prirodno i etnološko naslijeđe u Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tk. Autor je mnogobrojnih naučnih radova i knjiga iz oblasti etnologije i geografije.

Prof. Benjamin Bajraktarević

Benjamin Bajraktarević, profesor orijentalistike, učestvovao je u brojnim istraživačkim projektima Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog naslijđa Tuzlanskog kantona. Bio je direktor Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog naslijđa Tuzlanskog kantona, dugi niz godina, i pokrenuo veliki broj projekata vezanih za zaštitu nematerijalnog naslijeđa Bosne i Hercegovine.

Mr.sc. Amel Suljić

Mr.sc. Amel Suljić je diplomirao na Filozofskom fakultetu u Tuzli, odsjek Bosanski jezik i književnost. Magistrirao je na Filozofskom fakultetu u Tuzli na temu Bosanska usmena i savremena ženska književnost – razlike identiteta, 2018. g. Pisao je stručne i naučne radove iz oblasti književnosti te učestvovao u nekoliko projekata istraživanja nematerijalne kulturne baštine Bosne i Hercegovine, u obliku terenskog istraživanja ili pisanja stručnih i naučnih radova iz ove oblasti.


BH Telecom
Na vrh