fejm.ba

Društvo

Mještani Gornjih Doborovaca sami grade put, svi pozvani da se uključe dobrovoljno

Piše: Fatima Mehmedović

Izgradnja/rekonstrukcija i asfaltiranje puta u gračaničkoj mjesnoj zajednici Gornji Doborovci jedinstven je primjer u državi. Naime mještani su se uz pomoć organizatora aktivirali u izgradnji puta, koji je bio jedva prohodan. Riječ je o putu dugom 1600 m, a koji je poveznica tog mjesta sa Gračanicom i Srebrenikom, no ta dionica puta nije bila predmet interesovanja nijednog nivoa vlasti, pa su se mještani angažirali na dobrotvornoj osnovi.

Radovi na dionici puta Gornji Doborovci-Borik traju već dva mjeseca, a do sada je urađeno mnogo posla. Put je proširen sa 3 na 7 metara prohodnog puta, urađena je drenaža, izvršeno je kopanje propusnih kanala za odvode, urađen je odvod površinske vode,  ugrađeno je preko 6300 m3 materijala za tamponiranje. Do sada je uloženo 150. 000 KM, a za završetak radova, asfaltiranje i završnu fazu-ivičnjake, fali još 200. 000 KM. Stoga su se organizatori akcije odlučili javno pozvati sve one koji žele da pomognu ovaj projekat.

Obavještavaju se mještani, komšije, prijatelji i svi ljudi koji žele svojim doprinosom da učestvuju u akciji prikupljanja novčanih sredstava za izgradnju asfalta na relaciji Gornji Doborovci-Borik, da je u toku prikupljanje dobrovoljnih donacija, a tri su načina sudjelovanja u ovoj velikoj akciji: 1. direktnom uplatom osobi koja je autorizovana u ime MZ Gornji Doborovci, Džananović Fikretu, koji će u trenutku uplate ispostaviti autorizovanu potvrdu na uplaćeni iznos, 2. uplatom na poseban otvoren transakcijski račun MZ Gornji Doborovci, namijenjen samo za donacije na ovom projektu: 1323002022788341, svrha uplate: izgradnja asfalta G.Doborovci-Borik, 3. uplatom na namjenski devizni račun MZ G. Doborovci, broj računa: IBAN: BA3913200107611848194, SWIFT: TBTUBA22, svha uplate: dobrovoljni prilog za izgradnju asfalta G. Doborovci-Borik. Svi prilozi će biti javno objavljeni imenom i prezimenom, osim ukoliko neko ne izrazi želju za anonimnošću, tada će biti navedeni inicijali i iznos uplate.

Ono što je posebno i jedinstveno u cijeloj akciji je, da nisu korištena sredstva od mjesne zajednice, općine, kantona, nijednog nivoa vlasti, a ukupan iznos prikupljen je od mještana u dobrotvorne svrhe.

Iako je trend u izbornoj godini da se dorađuju putevi, u slučaju MZ Gornji Doborovci  mještani su samoinicijativno pokrenuli akciju, ne osvrćući se na državu, niti njene predstavnike.

Organizatori ove akcije pozivaju sve ljude dobre volje, koji žele da se uključe i daju svoj doprinos ovom plemenitom i jedinstvenom projektu, kako bi radovi bili finalizirani do kraja.

Poručili su da je ova akcija primjer, da se zajedništvom može postići mnogo toga.

Više detalja o ovom putu na Facebook stranici : https://www.facebook.com/Put-Gornji-Doborovci-Borik-104734354650879/


BH Telecom
Na vrh