fejm.ba

Ekonomija

Lafat komerc obustavio proizvodnju zbog novonastalog stanja prirodne nesreće

Vlasnik firme Lafat komerc Kalesija, Adnan Lović
obavijestio Općinu Kalesija da njegova kompanija koja upošljava oko 350
radnika privremeno prestaje sa radom zbog vanrednog stanja na području
BiH.

Onemogućen je  izvoz robe koja se proizvodi u pogonima Lafata u Kalesiji, ali i drugih ekonomskih faktora
koji negativno utiču na opstanak preduzeća.

Lović je poručio  da će svim radnicima biti uplaćene plaće i doprinosi
zaključno sa 31.martom, a nakon tog datuma ukoliko se nastavi ovakvo
stanje isti će morati biti prijavljeni na evidenciju zavoda za
zapošljavanje.BH Telecom
Na vrh