fejm.ba

Društvo

Karavan mira u Tuzli: Održana radionica za mlade iz cijele Bosne i Hercegovine

Na Međunarodni dan mladih u Tuzli je održana radionica za grupu od 20 mladih ljudi iz cijele Bosne i Hercegovine. Radionica je realizovana u sklopu projekta Karavan mira a mentorica grupe bila je Emina Imamović, koordinatorica i aktivna volonterka grupe Jedni za druge.

Projekat Karavan mira je inovativni, međuetnički program profesionalnog usavršavanja za mlade ljude starosne dobi od 18 do 25 godina. Ovaj projekat finansira Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, a implementira ga udruženje Big Ben Centar Tuzla, volonterka Sabina Skenderović sa partnerskom organizacijom Centar za razvoj obrazovnih i kulturnih resursa iz Tuzle.

Mentorica Emina je sa učesnicima radila analizu slučaja kako bi ova grupa mladih ljudi na konkretnom primjeru naučila koji su osnovni elementi projekta. Također, učesnici su na radionici imali priliku naučiti kako da definiraju problem prilikom pisanja projekata.

„Zaista sam impresioniran prezentacijskim vještinama mentorice Emine i cijelim konceptom radionice“kazao je jedan od učesnika.

Karavan mira se završava 17.08.2020. godine, a do tada će sudionici programa pisati i prezentovati svoje akcione planove. Koordinatorica grupe “Jedni za druge”, Emina Imamović će uz učesnike programa biti sve do decembra 2020. godine kako bi ih podržala i usmjerila u implementaciji projekta.


BH Telecom
Na vrh