fejm.ba

Zanimljivosti

Island jedini na svijetu riješio problem droge, alkohola i pušenja kod tinejdžera

FOTO: Fejm

U zadnjih 20 godina na Islandu je značajno smanjeno konzumiranje alkohola, droga i cigareta kod mladih ljudi, nakon što su uvedene sistemske mjere brige.

U anketama provedenim još iz 1998. čak 42 % 15-godišnjaka i 16-godišnjaka iz ove zemlje je odgovorilo da su prethodnog mjeseca barem jednom bili pijani. Koliko su bile djelotvorne mjere vlade najbolje pokazuje činjenica da je u 2016. taj postotak iznosio samo 5 % .

Kako im je to uspjelo?

Inga Dora Sigfusdotir, istraživač sa Univerziteta na Islandu, saznala je za aktivnosti američkog profesora psihologije Harvija Milkmana i tako je sve počelo. On je naime, početkom 90-tih u svojoj doktorskoj disertaciji došao do zaključka da je odavanje porocima kod mlađih osoba posljedica pokušaja da se izbore sa stresom.

Istraživanje je dokazalo da razlozi za nastavak korištenja tih supstanci imaju veze sa hemijskim promjenama u mozgu koji generišu ove supstance. Zavisnost se razvija sa željom za ponavljam tih promjena u mozgu. Ideja za projekat „Samo-otkrivanje“ je bila – kako da prirodnim putem mladi proizvedu pozitivne promjene u mozgu (bez korištenja stimulansa) te kako oko ove ideje stvoriti društveni pokret.

Kreirani program liječenja je bio namijenjen omladini koji ispoljavaju različite vrste zavisnosti. Mladima koji su pristupali ovom programu nije rečeno da se radi o vrsti liječenja od zavisnosti, nego je predstavljen kao program edukacije gdje mladi mogu da nauče ono što ih interesuje – muzika, ples, umjetnost, slikarstvo.

Glavna ideja je bila da se različitim vrstama aktivnosti kod mladih izazovu pozitivne promjene hemije u mozgu, i to u vidu zdrave alternative stimulisanim promjenama koje podstiču zavisnost.

 


BH Telecom
Na vrh