fejm.ba

Ekonomija

FINra sa jedinstvenim nastavnim planom i programom u regionu

FINra već četvrtu godinu uspješno radi i unosi jedan potpuno novi kvalitet u visoko obrazovanje u BiH i regionu. Taj kvalitet se ogleda u jedinstvenom spoju teorije i praktičnih znanja i vještina prepoznatljivih na tržištu rada.

Protekle tri godine su pokazale provodivost jednog potpuno novog koncepta nastavnog procesa visokog obrazovanja, što je prepoznato i kod studenata. Studij na FINra-i je upisalo 200 studenata, a u  toku je upis IV generacije studenata na FINra. Prema broju do sada upisanih studenata, može se zaključiti da će se nastaviti trend povećanja novoupisanih studenata na FINra.

FINra je u ovoj godini potpisala sporazume o poslovnoj saradnji sa Međunarodnim sveučilištem Libertas iz Zagreba i Veleučilištem iz Slavonskog Broda. Potpisivanjem ovih sporazuma FINra je omogućila mobilnost studenata i nastavnog osoblja kroz projekat „eRasmus plus“, te realizaciju zajedničkih stručnih i naučnih projekata, razmjenu informacija i izdavanje publikacija, organiziranje seminara, radionica i konferencija, upravljanje kvalitetom u području nastave, te učešće u razvojnim projektima finansiranih iz europskih fondova.

Vrijedno je istaći i to da je FINra u ovoj akademskoj godini uspostavila Centar za naučno istraživački rad i međunarodnu saradnju. Centar će afirmirati i unapređivati naučno istraživački rad na FINra, kao i učešće studenata i nastavnika na izradi međunarodnih projekata. Takođe, FINra će u narednom periodu raditi na unapređenju naučno – istraživačkog rada i međunarodnoj saradnji, kao i na uvođenju novih studijskih programa, kao odgovor na potrebe tržišta rada i razvoja IT.

Cilj FINra je da njihovi studenti postanu vrhunski stručnjaci za finansije i računovodstvo i da ostanu raditi u Bosni i Hercegovini.

Pored upisa u prvu godinu redovnih i vanrednih studenata, aktuelni su i prelasci sa drugih fakulteta na FINra, i to na II, III I IV godinu studija.

Veliko je interesovanje za nastavak obrazovanja i upis na IV godinu studija na FINra, za osobe koje su završile trogodišnji fakultet i žele da steknu fakultetsku diploma sa 240 ECTS bodova, kako bi bili konkurentniji na tržištu rada i prepoznati od strane poslodavaca.

Izaberite fakultet koji će ispuniti Vaša očekivanja i koji Vas neće iznevjeriti.

Budite vrhunski stručnjak za finansije i računovodstvo.

FINra – Jedinstven spoj teorije i prakse.

Posjetite ovu Visoku školu za finansije i računovodstvo  na  adresi:  Mitra Trifunovića Uče  9 u Tuzli,  ili kontaktirajte putem telefona +387 35 310 390, e-maila: studentskasluzba@finra.ba, web:www.finra.ba.


BH Telecom
Na vrh