fejm.ba

BiH

Dan Sudske policije Federacije BiH

FOTO:FEJM

Ove godine se po prvi put obilježava Dan sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, nakon 20 godina od početka rada prvih organizacionih jedinica i službenika te policije.

Svečanost u povodu obilježavanja tog datuma za službenike Sudske policije FBiH biti će održana sutra u Sarajevu. Očekuje se prisustvo većeg broja zvanica, predstavnika ambasada, zakonodavne i izvršne vlasti u FBiH, te rukovodilaca pravosudnih institucija, rukovodilaca policijskih agencija, nosilaca pravosudnih funkcija i drugih.

Planirano je obraćanje najviših zvaničnika Sudske policije FBiH, i to Milorada Novkovića, predsjednika Vrhovnog suda FBiH i Dženada Groše, glavnog zapovjednika Sudske policije FBiH.

Na ceremoniji će biti upriličeno postrojavanje svečanog stroja sudske policije, prezentiran rad, dodijeljene nagrade i priznanja zaslužnim pojedincima i kolektivima koji su dali svoj doprinos za unapređenje rada Sudske policije FBiH.

Uslovi za formiranje Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine kao sigurnosnog organa stekli su se nakon donošenja Ustava FBiH gdje se u poglavlju „Sudska vlast“, odjeljku C, člana 8. navodi: „Osnovat će se sudska policija radi pomoći sudovima u Federaciji u: osiguranju informacija, osiguranju prisustva svjedoka, privođenju optuženih osoba, održavanju reda u sudnici i sigurnosti suda, te izvršavanju sudskih naloga“.

Također, iz pomenutih odredbi Ustava Federacije Bosne i Hercegovine proizilazi da je „predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH odgovoran za upravljanje sudskom policijom“.

Slijedom navedenih odredbi Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine 1996. godine donosi Zakon o sudskoj policiji koji je objavljen u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, broj 19/96 dana 10. oktobra 1996. godine, što je i bio glavni osnov da se 10. oktobar obilježava kao Dan Sudske policije u FBiH.

Bitno je za napomenuti da je Sudska policija FBiH prva institucija ove vrste uspostavljena u Bosni i Hercegovini i zemljama okruženja, obzirom da je prvih 20 službenika sudske policije sa radom započelo početkom 1999. godine. Konkretno, tokom 1999. godine sa radom su započeli Odjeljenje sudske policije sudova FBiH, te Odjeljenja sudske policije sudova u Kantonu Sarajevo, u Tuzlanskom kantonu i Zapadnohercegovačkom kantonu, dok je 2001. godine s radom započelo Odjeljenje sudske policije sudova u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a odjeljenja u Zeničko-dobojskom, Unsko-sanskom, Srednjobosanskom, Kantonu 10 Livno, Posavskom i Bosansko-podrinjskom kantonu tokom 2002. godine – navodi se u saopćenju iz Sudske policije FBiH.

U cilju izvršenja visoko rizičnih i najsloženijih poslova iz djelokruga rada Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, kao i za pružanje mjera zaštite svjedoka pred pravosudnim institucijama u Federaciji Bosne i Hercegovine 2007. godine je ustrojena Interventno-operativna jedinica Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, čiji službenici su profesionalno obučeni, osposobljeni i opremljeni za izvršenje najsloženijih poslova, kao što su visoko rizična lišenja slobode, visoko rizična sprovođenja, transporti i pratnje, bliska zaštita osoba u pokretu, zaštita svjedoka, djelovanje u posebnim okolnostima i sl.

U posljednjim organizacijskim promjenama tokom 2017. i 2018. godine u okvirima Sudske policije su formirani sektori za operacije, sigurnost i operativno dežurstvo, za administraciju i podršku te za profesionalne standarde i Kabinet glavnog zapovjednika.

Trenutno Sudska policija FBiH u okvirima sistematiziranih radnih mjesta ima 580 službenika, a popunjenost odobrena Budžetom Sudske policije FBiH je na nivou 540 službenika, koji broj obzirom na širok spektar nadležnosti i kompleksnost poslova i zadataka nije ni približno dovoljan da bi se u punom kapacitetu odgovorilo na sve nadležnosti i sigurnosne izazove – navode iz te policije.

Nakon provedene reforme pravosuđa, a posebno krivičnog pravosuđa u Bosni i Hercegovini tokom  2004. godini donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskoj policiji FBiH, a kojim je pored ostalog definirano da će Sudska policija FBiH sve poslove koje obavlja u odnosu na sudove nadalje obavljati za Federalno tužiteljstvo i kantonalna tužiteljstva.

Sudska policija FBiH u okvirima izvršenja naredbi pravosudnih institucija i u skladu sa svojim nadležnostima na godišnjem nivou provede približno 30.000 operativnih aktivnosti, te brine o sigurnosti zgrada u kojima je smješteno svih 56 pravosudnih institucija u FBiH, uključujući i više dislociranih odjeljenja sudova, te sigurnosti više od 950 nositelja pravosudnih funkcija i više od 2.500 drugih zaposlenika u pravosudnim institucijama u FBiH.


BH Telecom
Na vrh