fejm.ba

Ekonomija

Centar za srce u Tuzli postao Medicinski institut Bayer, obogaćen novim uslugama i metodama

Piše: Fatima Mehmedović

Tuzlanski Centar za srce BiH je nakon 12 godina postojanja  i liderstva u dijagnostici i tretmanu kardiovaskularnih bolesti pokrenuo  proces transformacije, te odnedavno pacijentima ponudio  visokosofisticirane usluge iz drugih medicinskih disciplina.

Centar za srce BiH se u tom procesu rebrendirao u  Medicinski institut Bayer ( MIB).

MIB predstavlja multidisciplinaran pristup liječenja mnogih bolesti, u koji su uključeni vrhunski i eminentni stručnjaci.

Ova  zdravstvena ustanova pored liječenja srca sada nudi usluge liječenja iz oblasti gastroeneterologije, urologije, te  zahvate iz opće i abdominalne hirurgije te radiologije s interventnom radiologijom, a sastoji se od 5 centara: Centra za srce, koji je podijeljen na Odjel za kardiologiju, Odjel za kardiohirurgiju, Odjel za anesteziju, reanimaciju i intenzivnu terapiju, zatim Centra za opću i I nterventnu radiologiju, Centra za gastroenterologiju, Centra za urologiju, te Centra za opći u abdominalnu hirurgiju.

Institut je dobio ime po doktoru Karelu Bayeru, prvom predsjedniku Udruženja ljekara BiH koje je formirano 1909. godine i prvom upravitelju Vakufske bolnice 1885. godine.

“Naša nova upravljačka struktura donijela je odluku o proširenju portfolija usluga, kako bismo dosad stečena iskustva u radu primijenili i u drugim medicinskim disciplinama”, kazao je na današnjoj press konferenciji  direktor Medicinskog instituta Bayer, prof.dr. Elmir Jahić.

Ovo je jedinstven momenat  za Bosnu i Hercegovinu, jer je Centar za srce BiH bio prva privatna specijalna bolnica koja je tretirala samo bolesti kardiovalskularnog sistema, a sada je Medicinski institute Bayer  opet prvi u BiH kao multidisciplinarna specijalna bolnica s visokosofisticiranim uslugama, dodao je Jahić.

Kako je istaknuto MIB je obogaćen najsavremenijom medicinskom opremom uz pomoć koje se izvode novi zahvati.

Uvođenjem novih disciplina i koncepcijom pacijenti dobijaju jednu sveobuhvatnu, kvalitetniju i bržu uslugu. Federalni fond solidarnosti i dalje pokriva usluge kardiologije, kardiohirurgije te neke vaskularne proceudre, a u fazi smo potpisivanja ugovora s kantonalnim fondovima te se nadamo da će u bliskoj budućnosti pacijenti nama dolaziti s uputnicama”, istaknuo je Emir Mujanović, pomoćnik direktora za medicinske poslove u Medicinskom institutu Bayer.

Medicinski institut Bayer zapošljava 174 osobe, odnosno 33 doktora medicine, od kojih je 17 specijalista i subspecijalista, zatim 13 specijalizanata i tri sekundarca. Od njih je ukupno devet doktora nauka, pet profesora i dva docenta, pet magistara i tri primarijusa,  i 77 medicinskih sestara i tehničara.

Na današnjoj press konferenciji najavljeno je osnivanje novih centara, kao i upošljavanje novih medicinskih stručnjaka različitih profila.

Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica “Medical Institute Bayer” nalazi se u Tuzli na adresi Alekse Šantića 8.

 


BH Telecom
Na vrh