fejm.ba

Društvo

Besplatnim pregledima obilježen Svjetski dan srca u Medical Institutu Bayer

FOTO: bhreporter

Kardiovaskularne bolesti su vodeći uzrok smrti kako kod nas tako i u svijetu. Preko 50 % umrlih u našoj zemlji su iz ove grupe oboljenja. Ispred su i malignih oboljenja koja su također čest uzrok smrtnosti. Današnji dan, 29. septembar, obilježava se kao Svjetski dan srca. To je dan, kada se dodatno govori o bolestima srca i važnosti preventivnih pregleda. Naglašeno je da se adekvatnim preventivnim programima i redovnim pregledima može prevenirati do 80% kardivaskularnih incidenata.

Ovaj datum, na prigodan način obilježen je u Medical Institute Bayer Tuzla, u čijim ambulantama su danas vršeni besplatni pregledi srca i krvnih sudova za penzionere. Medical Institute Bayer Tuzla prati svjetske trendove sa željom da pomogne pacijentima u prevenciji i liječenju kardiovaskularnih oboljenja o čemu je danas govorio i prof. dr. Emir Mujanović, medicinski direktor MIB-a.

Kada su u pitanju statistički podaci, oni nisu ni malo ohrabrujući. Dobra granica pacijenata je sve niža. Važna je edukacija grđanstva o čemu je danas govorio mr. doc. med. sci Samed Djedović, šef Kardiohirurgije.

I sa malim korekcijama načina života (ishrane, pojačana fizičke aktivnosti) može se učiniti puno. O važnosti blagovremenog djelovanja, redovnim pregledima danas je govorila i primarijus doc. dr. med. sci Savleta Avdić, šef Konsultativnospecijalističke ambulante u MIB-u.

Penzioneri su iskoristili današnju mogućnost besplatnih pregleda a medicinski direktor MIB-a Mujanović je rekao da će ovakve akcije, u buduće biti i praksa.


BH Telecom
Na vrh